Obchodné podmienky

Skrátené obchodné podmienky platné pre nákupný B2B portál www.srobomat.sk (ďalej len e-shop), ktorý prevádzkuje spoločnosť IBV Group, s.r.o.

1/ Objednávka

 • e-shop www.srobomat.sk je nákupný B2B portál, prostredníctvom ktorého môže kupujúci poslať priamu elektronickú objednávku, ktorá je zaslaná na ďalšie spracovanie a realizáciu na adresu predávajúceho
  • kupujúci obdrží elektronicky potvrdenie o prijatí objednávky a daňový doklad určený k realizácii platby za tovar
  • kupujúci je povinný uvádzať pri registrácii správne a pravdivé údaje, aby bolo možné správne vystaviť daňové doklady
  • všetky údaje o tovare sú v e-shope riadne uvedené pri každej položke
  • kupujúci je povinný skontrolovať, či uvedené identifikátory: norma, rozmer, materiál, tvar, povrchová úprava – zodpovedajú jeho požiadavke
  • nákupnou jednotkou, je jedno balenie (celkový počet kusov = počet balení x počet kusov v balení)
  • v prípade, že je v stĺpci Balenie uvedené číslo „1“, tovar je možné kupovať na kusy
  • zákazník môže posielať objednávky aj mimo objednávkový systém e-shopu, takáto objednávka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach

2/ Cena

 • kupujúci vidí v e-shope jeho aktuálne ceny v peňažnej mene EUR za 100 ks a za 1 balenie
  • nastavenie individuálnych cien a zliav je možné po konzultácii so správcom e-shopu
  • ceny sa menia v závislosti od cien vstupného materiálu, menových kurzov ako aj aktuálnej dostupnosti tovaru

3/ Dodacie podmienky

 • v e-shope je ponúkaný sortiment, ktorý je dostupný z veľkoskladov od dodávateľov z celej EÚ, nemusí byť na sklade IBV group, s.r.o., ale je dostupný najneskôr do 10 dní od objednania (okrem položiek, ktoré majú v e-shope uvedené iné termíny dodania)
  • v prípade objednania do 9:00 je tovar zo skladu expedovaný v rovnaký deň
  • v prípade objednania po 9:00 je tovar zo skladu expedovaný nasledujúci pracovný deň
  • tovar, ktorý nie je skladom, bude objednaný u našich zmluvných partnerov
  • v prípade, že množstevná požiadavka kupujúceho presahuje bežne skladované množstvá, bude predávajúcim informovaný o nedostupnosti tovaru a následne mu bude zaslané ponuka s termínom výroby
  • objednávky v hodnote nad 100€ bez DPH sú v rámci SR expedované zdarma
  • objednávky v hodnote pod 100€ bez DPH sú v rámci SR expedované s nákladmi na dopravu v hodnote 5€
  • doprava mimo SR je riešená individuálne
  • osobný odber tovaru je možný na adrese IBV Group, s.r.o., Slovanská cesta 203, 022 01 Čadca
  • pokiaľ sa preprava tovaru realizuje na EURO-paletách, je kupujúci na požiadanie prepravcu, povinný odovzdať prepravcovi rovnaký počet EURO-paliet, na akom mu bol tovar dodaný
  • v prípade, že kupujúci EURO-paletu neodovzdá, predávajúci má právo dodatočne vyfakturovať tento obal kupujúcemu v hodnote 20€ za jednu EURO-paletu

4/ Prevzatie tovaru

 • prevzatím tovaru sa rozumie podpísanie jedného zo sprievodných dokladov: dodací list, faktúra, prepravný list kuriéra, alebo pošty, prípadne elektronický podpis v systéme prepravnej spoločnosti
  • v prípade doručenia poškodenej zásielky, je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať z dôvodu poškodenia, alebo obavy neúplnosti zásielky
  • v prípade, že pri kontrole poškodenej zásielky zistí kupujúci, že tovar je poškodený, alebo neúplný, spíše s prepravcom záznam o poškodení zásielky a najneskôr do 2 pracovných dní informuje predávajúceho (je vhodné vyhotoviť fotodokumentáciu zásielky)
  • ak kupujúci prevezme poškodenú zásielku, je povinný za prítomnosti prepravcu skontrolovať úplnosť zásielky, v opačnom prípade mu zaniká právo reklamácie dodaného množstva

5/ Platobné podmienky

 • platobné podmienky sú predmetom vzájomnej dohody
  • štandardne poskytujeme splatnosť vystavených faktúr len stálym a overeným zákazníkom
  • doba splatnosti faktúr je dohodnutá individuálne, na základe platobnej disciplíny a odberov
  • novým zákazníkom a zákazníkom s občasným odberom je v rámci potvrdenia objednávky z e-shopu zasielaná predfaktúra, ktorá slúži ako podklad k platbe, prípadne môže kupujúci využiť platbu dobierkou
  • pri osobnom odbere je možné tovar uhradiť v hotovosti

6/ Kvalitatívne požiadavky

 • v prípade, že kupujúci požaduje s dodávkou dodať aj prehlásenie o zhode 2.1, prípadne materiálový atest 3.1, je povinný o tom informovať predávajúceho spolu so zaslaním objednávky (napríklad v Poznámke)
  • materiálové atesty 3.1 sa štandardne dodávajú len k spojovaciemu materiálu pre oceľové konštrukcie a pre koľajový zvršok
  • pre ostatné materiály je dostupné prehlásenie o zhode 2.1
  • iné požiadavky je nutné prekonzultovať vopred
  • atesty 3.1 môžu byť spoplatnené, o čom je kupujúci informovaný vopred

7/ Záverečné ustanovenia

 • reklamácie a podmienky vrátenia tovaru sú uvedené v Reklamačnom poriadku spoločnosti IBV Group, s.r.o.
  • predávajúci si vyhradzuje právo zmeny počtu kusov v balení, ale tak, aby celkový počet kusov objednaného tovaru bol v súlade s objednávkou
  • predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku, v prípade odmietnutia objednávky je povinný kupujúceho bezodkladne informovať
  • navigačné a popisné obrázky sú len ilustračné, detailné prevedenie, značenie, odtiene povrchových úprav závisia od konkrétneho výrobcu
  • v prípade špeciálnych požiadaviek vám radi poradíme a v rámci možností našich výrobcov ponúkneme špeciálnu výrobu
  • obsah e-shopu akým sú obrázky, výkresy a dokumenty sú predmetom duševného vlastníctva a sú určené výhradne na použitie v tomto e-shope, ich sťahovanie, ďalšie šírenie a používanie na iné účely je bez predošlého písomného súhlasu správcu e-shopu zakázané
  • ostatné podmienky sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti IBV Group, s.r.o.
Scroll to Top